Table 2

Summary of the Human Vh Segments

Namebp from JH15′ regulatory regionATGgt/agRSSDefects in the pseudogenes
Heptamer(bp)Octamer(bp)TATA(bp)7mer(bp)9mer
Functional1–2
121362CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATAC82++CACAGTG23TCAGAAACC
1–3139937CTCATGA2ATGCAAAT8TGACTAT77++CACAGTG23TCAGAAACC
1–8207771CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATAT81++CACAGTG23TCAGAAACC
1–18310253TTCATGA2ATGCAAAT12TATAGAT76++CACAGTG23TCAGAAACC
1–24401835CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATAC80+gc/agCACAGTG23TCAGAAACC
1–45631622CTCATCA2ATGCAAAT19TAAATAT81++CACAGTG23TCAGAAACC
1–46635740CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATAT81++CACAGTG23TCAGAAACC
1–58747064CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATAT81+gc/agCACAGTG23TCAGAAACG
1–69838623CTCATGC2ATGCAAAT19TAAATAT81++CACAGTG23TCAGAAACC
2–5162833ATGCAAAT26TTGAAAA42++CACAAAG23ACAAAAACC
2–26426348ATGCAAAT26TTCAAAA41++CACAGAG23ACAAGAACC
2–70847518ATGCAAAT26TTCAAAA41++CACAGAG23ACAAGAACC
3–7187109ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–9220985ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACAAAAACC
3–11241936ATGCAAAT18ATAAAAA101++CACAGTG23ACACAAACC
3–13254843ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACC
3–15279028ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACC
3–20336289ATGCAGGT17ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACG
3–21360380ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–23393910ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–30459712ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–33484429ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–43594900ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACAAAAACC
3–48662523ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–49681653ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACC
3–53717376ATCCAAAT18ATGAAAA98++CACAGTG23ACACAAACC
3–64782450ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23GCAGAAACC
3–66799737ATGCAAAT18ATGAAAA100++CACAGTG23ACACAAACC
3–72867647ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGCG23ACACAAACC
3–73879647ATGCAAAT19ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACC
3–74887385ATGCAAAT18AAGAAAA90++CACAGTG23ACACAAACC
4–4146795ATGCAAAT39TTAAATT59++CACAGTG23ACACAAACC
4–31473900ATGCAAAT38TTAAATT59++CACAATG23ACACAAACC
4–34498280ATGCAAAT39TTAAATT59++CACAGTG23ACAAAAACC
4–39546311ATGCAAAT39TTAAATT58++CACAGTG23ACAAAAACC
4–59751941ATGCAAAT39TTAAATT59++CACAGTG23ACAAAAACC
4–61763817ATGCAAAT39TTAAATT59++CACAGTG23ACACAAACC
5–51703418ATGCAAAT18ACTTAAA79++CACAGTG23CTAAAACCC
6–1 74312AGGCAAAT19TTTAAAT78++CACAGTG23ACACAAACC
Transcribed
4–28449201ATGCAAAT38TTAAATT59++CACAGTG23ACACAAACC
ORF
3–16290601ATGCAAAT18ATGAAAA94++TCCTGTG23ACACAAACC
3–35514030ATGCAAAT18ATAAAAA95++CACTGAG23ACACAAACC
3–38535112++TACACAG23ACACAAACC5′-T(13 bp upstream of  −19)
7–81951482TTCATGA2ATGCAAAT8GGAATAT79++CACCATG23TCAGAAATC
Pseudogene with point mutation(s)
1–17P299723CTCATGA2ATGCAAAT19TAAATTT79++CACAGTG23TCAGAAACC1 bp-I(46)
1–67P805315CTCATGA2ACGCAAAT16TACAGAT77++CACAGTG23TCAGTAACCS(36), 4 bp-I(31)
1–68P828559CTCATGA2ATGTAAAT18TAAATAT76+gt/ggCACGGTG23TCAGGAACCS(15), 1 bp-D(−13)
2–10P228236ATGCAAAT26TTGAAAA44++CACAGAG23ACAAGAACCS(36,53)
3–6P180487ACGCAAAT18ATGAAAA98++TACGGTA23ACACAAACC1 bp-D(16)
3–22P383077ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACCS(59)
3–25P414329ATGGAAAT18ATAAAAA100++CACAGTG23ACACAAACCS(49,91)
3–29P45607114GTGAAAA101++CCAAGTG23ACACAAAATS(−13,33,47,94)
3–30.2P469013ATGCAAAT18ATGAAAA101++CCAGGTA23ACACAGATTS(−2,−1,33,47,61,94)
3–32P480784ATGAAAAC18GTGAAAT101++CCAAGTG23ACACAACATS(−13,33,47,94)
3–33.2P493733ATGCAAAT18ATGAAAA101++CCAGGTA23ACACAGTTTS(−2,−1,33,47,94)
   3–37P521282ATGCAAAT21ATGAAAA101++CATGGTG23CCAGAAACCS(22), 1 bp-D(16,21), 2 bp-  D(63), 10 bp-D(90-93)
3–41P567750ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACCS(47), 1 bp-D(71)
3–47P643217ATGAAAA101AGG+CACAGTG23ATACAAACTATG to AGG (−19), 5′-T  (108 bp upstream of −19)
3–50P690799AAGAAAAT18ATGAAAA100ATAgc/agCCAAATG23ACACAAAATS(−2,33,36,47,58,92), 1 bp-  D(16), ATG to ATA  (−19)
3–52P711066ATGCAAAC18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACCS(9)
3–54P726051ATGCAAAT18ATGACCA93++CCAGGTA23ACACAGAATS(33,47,52,52A,94)
3–60P755914AAGCAAAT18CTGAAAA101++CGCAGTG20ACACAAACCS(66), 1 bp-I(16)
3–62P767844ATGCGAAT18ATGAAAA98++CGCAGTG20ACACAAACCS(46)
3–63P776951ATGAAAAC18GTGAAAA99++CCAAGTG23ACACAAAATS(33,94)
  3–65P790804ATGCAAAT18AAGAAAA103+at/agCACAGTG23ACACAAACC1 bp-I(31)
3–71P852113ATGCAAAT18ATGAAAA101++CACAGTG23ACACAAACCS(59)
  3–75P900633ATGCAAAG15GTGAAAA99+gt/ggCGCAGTG23ACACAAACCS(22,66) 1 bp-I(80), 1 bp-  D(21,23)
3–76P904794ATGAAAAT18ATGAAAA101+gc/agCACAGTG23TCACAAACCS(3,19,36,51), 2 bp-D(52A)
3–79P944560ATGCAAAC18ATGAAAA101+gt/ggCCAGGTA23ACACAGAGGS(33,47), 1 bp-D(−11),  2 bp-D(16)
4–55P730817ATGCAAAT39TTAAATT59++CACAGTG23ACACAAACCS(34)
7–34.1P501920TTCATGA2ATGCAATT8TGACTAT79++CACAGTG23TCAGAAAGCS(−15,38,39,46)
  7–56P734462TTCATGA2ATGCAAAT8TTAATAC80++CACCGTG23TTAGAAACCS(27), 1 bp-D(53,65)
Pseudogene with truncation(s)
1–14P271076CACAGTG23TCAGAAATC5′-T(15)
1–12P247559CTTATGA2ATGCAAAT19TAAATAT54++3′-T(50)
3–2.1P136244−/agCACAGTG23ACACAAAGC5′-T(intron)
  3–5.1P164252CACATGA17ACACAAACC5′-T(65)
3–5.2P170347CACAGTG22ACGCAAACT5′-T(12)
3–13.1P267558−/agCACAGTG23ACACCAACC5′-T(intron)
3–16.1P296006−/agCACAGGA24ACAGAAAAA5′-T(intron)
3–19P321917CACTGTG23ACACAAACC5′-T(1)
3–26.1P434239−/agCACAGGG24ACACAAAAA5′-T(intron)
3–38.1P542512−/agCACAGTG23ACACAAAAG5′-T(intron)
3–42P587869+CAGTGAG22ACACAAATC5′-T(−10)
3–47.1P655704−/agCACGGTG23ACACAAACC5′-T(intron)
3–51.1P708156+CATCGTG23AGACAGACT5′-T(−6)
3–57P743493−/agCACAGGA24ACACAAAAA5′-T(intron)
  3–67.2P811473CACATGA22ACATAAACC5′-T(65)
3–67.3P817161CACAGCG22ACAGAAACC5′-T(12)
  3–67.4P819680−/agCACAGGA24ACACAAAAA5′-T(intron)
3–82P956317−/gtCATAGGA24ACACAAAAT5′-T(intron)
3–22.2P389722GTGAAAAT18ATGGAAA100ATAgc/ag3′-T(50)
3–36P517398ATGCAAAT18ATGAAAA 95++CATTGTG3′-T(RSS spacer)
3–44P602655ATGCAAAT18ATGAAAA101++3′-T(7)
  3–11.1P245337−/ag5′-T(intron), 3′-T(57)
  3–25.1P418667−/ag5′-T(intron), 3′-T(77)
3–76.1P908562−/aaCACAGGA5′-T(intron), 3′-T(RSS  spacer)
4–1.1P 79503GACAGAA23ACACAAACC5′-T(33)
4–15.1P288747CACAGGA22ACACAAACC5′-T(10)
4–20.1P338221CACAGTG23ACACAAACC5′-T(41), Alu insertion  (82B)
4–22.1P388477CACAGCG24ACACTCTAC5′-T(10)
4–26.2P439482−/agCTCAGTG23ACACAAACC5′-T(−4)
4–28.1P454194CGCAATG23ACACAACCC5′-T(10)
4–30.1P467131CACAGTG23ACCCAAGCC5′-T(10)
  4–31.1P478899CGCAATG23ACACAAACC5′-T(10)
4–33.1P491850CACAGTG23ACCCAAGCC5′-T(10)
4–44.1P614033+CACTGTG23ACACAAACC5′-T(−13)
   4–44.2P618651−/agAACAGTG23ACATAAACC5′-T(17)
4–49.1P688842TACAGCA23AAACAAACC5′-T(10)
4–51.2P709216AACAGAA22ACACAAACT5′-T(10)
4–53.1P724192CACAGTA23ACCCAAACC5′-T(10)
4–60.1P762234CAGAGTG23ACCCAAACC5′-T(10)
4–62.1P775048CACAGTG24ACCAAAACC5′-T(10)
4–65.1P796316CACAACG23ATACAAACC5′-T(10)
4–78.1P942365CACAGTG23ACCCAAACC5′-T(10)
  4–80P949650ATGCAAAT40TTAAATT60++3′-T(84)
4–40.1P5651775′-T(9), 3′-T(33)
  4–43.1P5971795′-T(24), 3′-T(90)
4–46.1P640314+gt/ac5′-T(−13), 3′-T(48)
4–67.1P810918+5′-T(−12), 3′-T(48)
4–74.1P897900−/ag5′-T(−4), 3′-T(52)
5–78P928017ATGCAAAT18ACTTAAA79++3′-T(RSS 7mer)
  7–27P442755CTCATGA2ATGCAAAT8TAAATAT80++3′-T(50)
  7–40P549722CACAGTG23TCAGAAACC5′-T(31)
  •